Projektowanie, budowa sieci komputerowych

Podczas projektu sieci oraz jej utrzymania wykonamy czynności

 • zbierzemy wymagania sieciowe i dokonamy charakterystyki istniejącej sieci,
 • zidentyfikujemy czynniki wpływające na projekt sieci,
 • przygotujemy prezentację projektu.
 • zrealizujemy projekt sieci,
 • wykonamy projekt logiczny sieci w zakresie adresowanie IP i routingu,
 • zaprojektujemy okablowanie strukturalne i punkty dystrybucyjne,
 • wykonamy instalację okablowania
 • utrzymamy okablowanie i pomieszczenia teleinformatyczne,
 • pracujemy na sprzęcie Cisco, HP, Juniper oraz wielu mniejszych vendorów,
 • zbierzemy informacje o możliwościach zastosowania sieci WiFi,
 • rozwiążemy problemy sieci WiFi