Kolokacja serwerów

Czym jest kolokacja?

Skuteczna obsługa własnego serwera i dbanie o jego prawidłowe działanie jest niezwykle istotne dla każdej firmy,

jednak zadanie to nie jest proste. Zazwyczaj wymaga to wykwalifikowanych pracowników posiadających znaczną wiedzę

w szeroko rozumianej branży IT i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Z tego powodu kolokacja serwerów jest jedną z najciekawszych i najpopularniejszych usług.

Mówiąc w skrócie, polega ona na przekazaniu nam opieki nad serwerem lub całą grupą serwerów.

Oferujemy ciągły nadzór nad środowiskiem, konserwację sprzętu posadowionego w naszej serwerowni oraz opiekę administracyjną.